Abyste koupili
dobré auto

Máme spolupráci se společnostmi ověřujícími původ vozidel.
Využíváme společnosti Cardetect s.r.o. a Cebia s.r.o.

Tyto společnosti pro nás ověřují následující skutečnosti:

  • zda vozidlo není v databázi Policie ČR vedeno jako odcizené
  • zda v zahraničí není evidováno jako odcizené nebo totálně havarované
  • zda není evidováno v databázi úvěrových společností jako vozidlo jimi financované